حمایت از ایده‌ها

شرکت فناوران برزین در راستای حمایت از پژوهشگران حوزه صنایع معدنی و با محوریت ماشین‌آلات معدنی، در نظر دارد تا با حمایت از ایده­های نوین و فناورانه از بین محققان و پژوهشگران گام موثری در این زمینه بردارد. بنابراین از کلیه افراد در زمینه‌های مزبور دعوت می‌ش‍ود تا ایده‌های خود را برای ما ارسال کنند یا با کارشناسان ما تماس بگیرند.