مدیریت لاستیک های معدنی

مدیریت لاستیک های معدنی

دپارتمان تخصصی لاستیک های معدنی با هدف پایش وضعیت و نظارت بر لاستیک های فوق سنگین معدنی تشکیل شده است. این مجموعه با استفاده از متخصصین، تجربیات داخلی، مشاهدات میدانی و طیف وسیعی از مطالعات موردی در نظر دارد بخشی از مشکلات معادن ایران را با استفاده از دانش بومی حل کند. سهم 30 درصدی لاستیک از هزینه های عملیاتی، افزایش تقاضای معادن ایران در بازار جهانی و مشکلات ارزی باعث شده است تا مدیران معادن تصمیمات خود را در تمام سطوح معدن کاری به سمت عملیات لاستیک دوست هدف گذاری نمایند.

توجه کامل به لاستیک های کامیون های معدنی زمانی اهمیت می یابد که تأثیر اقدامات تعمیر و نگهداری لاستیک و رمپ عمر متوسط لاستیک را از 5500 ساعت به 7000 ساعت در معادن روباز ایران افزایش داده است. تأثیر مجموعه ای از عوامل مختلف در عملیات معدنکاری بر عمر متوسط لاستیک باعث شده است تا این مجموعه جهت ایجاد فرهنگ عملیاتی دوست دار لاستیک، تمام سطوح عملیات در معادن را بررسی کند و آموزش های متناسب با عملیات را از اصول کار خود قرار دهد.

درخواست مشاوره رایگان

به مشاوره نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید و سؤال
خود را بپرسید ، کاملاً رایگان است.